Termer & Villkor

Vår garanti

  • Vi lämnar 90 dagars garanti på alla reparationer
  • Garanti gäller endast hårdvarufel på reparationsdel
  • Garanti gäller ej mjukvara
  • Garanti gäller ej för fel som uppkommit på grund av misskötsel eller felaktigt handhavande
  • Garanti bryts om kunden själv plockar isär produkten efter vi reparerat den 
  • Vi ansvarar ej för kundens lagrade data
  • Säkerhetskopiera alltid din telefon innan du lämnar den för reparation

Annan garanti

Produkter som säljs som nya garanteras av tillverkaren. Det är viktigt att du läser och följer de villkor som anges av tillverkaren. Vi ansvarar inte för någon annan garanti än den vi själva ger ut. 

Egenreparation

Vi ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå i samband med eller efter en reparation om kunden själv först försökt reparera telefonen. 

Pin-/Låskod

Information som låskod, pinkod och telefonnr ombeds endast i syfte att testköra telefonen innan och efter utförd reparation, därefter raderas informationen.